Fönsterglas

Vi på MT Glasmästeri AB har lång och gedigen erfarenhet av att tillverka och installera fönsterglas på uppdrag av våra kunder.

Våra fönsterglas

Fönsterglas är en viktig del av våra hem. De ger oss naturligt ljus, möjliggör ventilation och skyddar oss från elementen. Vi på MT Glasmästeri AB har lång och gedigen erfarenhet av att tillverka fönsterglas på uppdrag av våra kunder. Vi vägleder er och hjälper er med allt från standardinstallationer till specialtillverkade fönsterglas.

Enkelglas & isolerat glas

Enkelglas är den äldsta typen av fönsterglas och består av en enda glasruta. Detta glas har ett högt värmeledningsvärde och är inte särskilt effektivt när det gäller att hålla kylan ute under vintermånaderna. Enkelglas kan också släppa igenom mycket UV-strålning, vilket kan bleka dina möbler och textilier.

Isolerat glas består av två eller flera glasrutor som är separerade av en luft- eller gasficka. Denna konstruktion gör att isolerat glas är mer energieffektivt än enkelglas, eftersom luft- eller gasfickan fungerar som en isolerande barriär. Isolerat glas kan också innehålla en eller flera beläggningar som minskar solinstrålningen och reflekterar värme tillbaka in i rummet. Detta gör isolerat glas idealiskt för kalla klimat. Isolerrutor är en vanlig typ av fönsterglas i moderna byggnader.

Ljudisolerade glas

Ljudisolerande glas innehåller en laminerad film mellan glasrutorna. Denna film minskar ljudöverföringen mellan ut- och insidan av byggnaden. Ljudisolerande glas är användbart för att minska buller från trafik, flygplan och annan omgivande ljudnivå. 

Glas i Skåne